Verksamhetsberättelse för 2018

Årsmötet hölls på katthemmet 2018-03-05

Styrelsen har under året fungerat som valberedning och pressansvariga.

Föreningen har 180 medlemmar.

Djurhemsansvarig: Helena Jonsson
33 katter har omhändertagits och 24 katter har adopterats av familjer som gett dem permanenta hem.
9 katter har vistats i jourhem i väntan på att flytta till permanenta hem och 5 katter har avlivats pga sjukdom.
Vi har även hjälpt till med omplacering av 3 hundar.

Föreningen har haft 3 loppisar vid katthemmet. Vårloppis samtidigt som Häggesta marknad, höstloppis och adventsloppis. Kaffeservering, försäljning av hembakt bröd och lotterier vilket har uppskattats av våra besökare och
gett oss ett välbehövligt tillskott i kassan.

Vi får årliga bidrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner och även från Djurskyddet Sverige som i år gav oss ett bidrag till ett förråd som vi bl a. använder till soprum. Vi har även fått många fina bidrag från privatpersoner.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet och där finns information om katter till adoption och föreningens olika aktiviteter.

Under året har vi haft 2 praktikanter till vår hjälp i det dagliga arbetet med katterna.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och alla personer som på olika sätt hjälper oss till en fungerande verksamhet.

Bollnäs 2019-03-27


Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande: Maria Larsson
Sekreterare: Lise-Lotte Jonsson
Kassör: Inger Karlsson
Ledamot: Helena Jonsson
Ledamot: Monica Lagerholm
Suppleant: Kjell Norring
Suppleant: Gunilla Crantz
Revisor: Harry Enestig
Revisor: Stig Högberg 
Valberedning: Styrelsen