Årsmötet hölls på djurhemmet i Bollnäs den 15/3-18
Styrelsen har under år 2017 fungerat som valberedning, djurhemsansvariga och pressansvariga.

Föreningen har ca 179 medlemmar.
Vi har haft 9 styrelsemöten/medlemsmöten under året.

22 katter har adopterats av familjer som gett dem permanenta hem och 6 katter har vistats i jourhem i väntan på att få flytta till sina egna hem.

2 hundar har omplacerats genom kontakter via föreningen.

Föreningen har haft 3 loppisar vid katthemmet,lotter har sålts och servering har funnits där och detta har uppskattats av våra besökare och gett oss bra tillskott i kassan.

Vi får årliga bidrag från Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Även från Djurskyddet Sverige som i år gav oss bidrag så vi kunde renovera katternas lekrum och bygga en ny rastgård. Vi har fått många fina bidrag från företag och privatpersoner också.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet. Där finns information om katter som kan adopteras och även om föreningens aktiviteter.

Under året har vi inte haft 3 praktikanter till hjälp i det dagliga arbetet med katterna.
Vi är i mycket stort behov av volontärer...

Styrelsen vill tacka alla medlemmar,gåvogivare,sponsorer, företag som bidragit till att vi kan fortsätta driva vår verksamhet.

Bollnäs 2018-03-15
Ordförande:Maria Larsson, Sekreterare: Lise-Lotte Jonsson, Kassör: Inger Karlsson, Ledamot: Annika Odebo,
Ledamot: Helena Jonsson, Suppleant: Göran Jansson, Suppleant: Gunilla Crantz 

Styrelsens sammansättning 2018
Ordförande
: Maria Larsson
Sekreterare: Lise-Lotte Jonsson
Kassör: Inger Karlsson
Ledamot: Annika Odebo
Ledamot:Helena Jonsson
Suppleant: Göran Jansson

Suppleant: Gunilla Crantz
Revisor: Harry Enestig
Revisor: Rickard Persson
Valberedning: Styrelsen