Årsmötet hölls på djurhemmet i Bollnäs den 15/3-17
Styrelsen har under år 2016 fungerat som valberedning, djurhemsansvariga och pressansvariga.
Föreningen har ca 197 medlemmar.

Vi har haft tre styrelsemöten och sju medlemsmöten.
Föreningen har under året tagit hand om 29 katter och 27 katter har fått nya hem.
Tre katter har fått avlivats pga av sjukdom. Sex katter har bott i jourhem i väntan på adoption.
Fyra hundar har omplacerats genom kontakter via föreningen.

Vi har haft fem loppisar vid djurhemmet och dessa evenemang är mycket uppskattade.
Försäljning av lotter,fika, korv m m har gett ett bra tillskott i kassan.

Vi får årliga bidrag från Bollnäs och Ovanåkers kommuner och många fina bidrag från privatpersoner och företag.

Vi har en hemsida som uppdateras regelbundet. Där finns information om katter som kan adopteras och även om föreningens aktiviteter.

Under året har vi inte haft tillgång till extra hjälp av praktikanter i det dagliga arbetet med katterna.
Vi är i mycket stort behov av volontärer...

Styrelsen vill tacka alla medlemmar,gåvogivare,sponsorer, företag som bidragit till att vi kan fortsätta driva vår verksamhet.
Bollnäs 15 mars 2017
Ordförande: Moa Bäcklund, Sekreterare: Deisy Hellsén, Kassör: Inger Karlsson, Ledamot: Annika Odebo,
Ledamot: Matts Westin, Suppleant: Lise-Lotte Jonsson, Suppleant: Gunilla Crantz 

Styrelsens sammansättning 2017
Ordförande
: Maria Larsson
Sekreterare: Lise-Lotte Jonsson
Kassör: Inger Karlsson
Ledamot: Annika Odebo
Ledamot:Helena Jonsson
Suppleant: Linnea Bäcklund

Suppleant: Kari Marthinsen
Suppleant: Gunilla Crantz
Revisor: Harry Enestig
Revisor: Rickard Persson
Valberedning: Styrelsen